İnsan hayatının başladığı ilk günden itibaren, hepimiz, bir adım atmak ve tek başımıza ayakta kalabilmek için mücadele dolu bir serüvenin içinde buluyoruz kendimizi. Hedeflerimiz hep bir adım daha öteye ulaşabilmek üzerine kurulu. İlk girişimcilik faaliyetimiz ise dünyaya gözlerimizi açmak değil midir aslında....

İlk anne sütünü alabilmek, ilk mesafemizi emekleyerek kat etmek, ilk adımı atmak ve şahit olan tüm aile fertlerini çılgınca sevindirmek, ilk kelimelerin dilimizden dökülüşü, ilk okuma başarısı, ilk mezuniyet, ilk iş, ilk aşk, ilk beraberlik, ilk galibiyet, ilk yenilgi, ilklerle dolu bir hayat ve ölümü bile ilk ve tek sefer yaşamaz mı insanoğlu.... ve hepsi bir girişimcilik örneğidir aslında...

Bizler var olan bu özelliğimizi köreltmek ve yok etmek üzerine kurulu hayat şartları karşısında çoğu zaman hiç mücadele etmeden pes eder, kabuğumuza çekiliriz.

Tüm bu başlangıçlar ne zaman, nerede, nasıl ve niçin gerçekleşir? Bunun kararını verecek olan kişinin ise hep ulaşmak istediği küçük ya da büyük, yakın ya da uzak, farkında olduğu ya da olmadığı bir hedefi mutlaka vardır.

Hayatımızın her aşamasında elde etmek istediklerimiz önce kendimiz ve sonra uğruna kendimizi adadığımız ailemiz, evlatlarımız, dostlarımız, ülkemiz ....için... Hep daha iyisini isteriz.

Hedeflerimize ulaşmak ve daha iyisini başarabilmek, hem özel hem de iş hayatımızda kendimizle ne kadar barışık olduğumuz ile doğru orantılıdır. Kendisi ile barışık, öz güveni yüksek olan, aynı zamanda hayat ile de barışık insanlar ise başarılarını hep aktif  tuttukları “girişimci ruhlarına” borçludur.

Girişimci olmak hem iş hayatında yeni fırsatlar hem de özel hayatta yeni bir geleceğin yolunu aydınlatır. Girişimciliğin yararları ise, iş hayatında ilk bireysel sunumu yapmak, terfi etmek, kariyer yolunu açmak, özel hayatta ise hayatınızın aşkını bulmak veya ilk maaşınızla ailenize hediye almak olabilir. Girişimci olmanın ise bir bedeli vardır.

Şimdi sizlere son zamanların en iyi haberini vermek istiyorum. “Girişimcilik ruhu doğuştan gelen bir özellik olmanın yanında, sonradan da kazanılabilir ve geliştirilebilir  bir özelliktir.”

 

Formülü ise...GİRİŞİMCİLİK =  5 K + 1 P

 

1.K - Kendini Tanımak:  Hayatın gerçekleri ile yüzleşmek..

                   A – SWOT Analiz : Güçlü yönler (strengths), zayıf yönler (weakness), fırsatlar (opportunities) ve tehditleri (threats) ortaya çıkarmak çok önemli bir başlangıçtır.

                   B – Kişisel Farkındalık : Bilinçlenmek, anlamak, ikna olmak, değişim ve gelişim süreci farkındalık ile başlar...

                   C – Özgüven : Bir duruşta, bir bakışta, bir kelimede, bazen bir zorluk, bazen bir yenilgi,  bazen de bir zaferde saklıdır.

 

2.K - Kariyer Hedefleri ve Kişisel Gelişim Planı: Kariyer planlanmaz hedeflenir. Bizim hedeflerimize göre kişisel gelişimimizi planlamamız gerekir.

                   A – SMART Hedefler: Size özel (specific), ölçülebilir (measurable), başarılabilir (achievable), gerçekçi (realistic) ve zamanla tanımlanmış (timely) hedefleriniz olmalıdır.

                   B – Aksiyon Planları : Önceliklendirilmiş hedefleriniz üzerine odaklanmış ve ilk adımınızın ne olması gerektiğinin bilincinde olmalısınız.

                   C – Sahiplenme : Tüm hedefleriniz, planlarınız ve emeklerinizi asla sahipsiz bırakmamalı, sorumluk almalı ve “taşın altına tüm vücudunuzu sokmalısınız”

 

3.K - Kaliteli Performans : Kalite her zaman daha iyisini ve kusursuzluğu aramaktır.

                   A – Sürekli değişim ve gelişim bilinci : Her gün yine değil yeni bir gün, her sorun yeni bir gelişim fırsatı olarak algılanmalıdır.

                   B – Hayata Bakış : Kalite misyon ve vizyonunuzun bir parçası her zaman bir yaşam tarzı olmalıdır.

                   C – Rol Model Olmak : Doğru yerde, doğru zamanda, doğru yöntemlerle harekete geçmek, iletişim ve yönetimsel becerilerimiz ile örnek alınan davranışlar sergilemek, haz alınan önemli bir ayrıcalıktır.

      

4.K - Kararlılık : Her şeyin ilacı asla vazgeçmemektir. Başarabileceğimize olan inancımız tüm hastalıkları yenecek güce ve şifaya sahiptir.

                   A – Pozitif Bakış Açısı : Her güne önce aynada kendine “gülümseyerek” başla. En az 13 kişi ile “günaydınlaş”. Tüm kalıplarınızı ve önyargılarınızı kırmalısınız.

                   B – Problemlere ve Çatışmalara Bakış : Her sorun aslında eksiklik değil bir gelişim fırsatıdır. Kimse eleştirilmekten hoşlanmaz. Ancak her eleştiri alabilen için yıkıcılığının en az üç katı yapıcı fırsat içerir.

                   C – Çözümün Bir Parçası Olmak : Her koşulda sorunları dile getirirken mutlaka ardına kuyruklu yıldız takmayı unutmayınız. Kuyruklu yıldız sizin çözüm öneriniz. Aksi halde sizi ağlama duvarına gönderirler.

 

5.K - Kazanımlar : Tüm adımları gerçekleştirmiş olmak hem iş hem de özel hayatınızı daha anlamlı ve yaşanabilir kılacaktır. 

                   A – Kendisi ve çevresi ile barışık bir kişilik

                   B – Huzurlu bir özel hayat ve başarılı bir iş hayatı

                   C – Dünden hep bir adım önde olmak

 

Veeeeeeeeeeee..........sonunda................1P ...... Ve ....... PERDE ............. PROFESYONEL PALYAÇO ARTIK SAHNEDE.....

 

TÜM HÜNERLERİNİZİ SERGİLEMENİZ VE HEDEFLERİNİZE ULAŞMANIZ İÇİN....İÇİ KAN AĞLASA DA İNSANLARI GÜLDÜRME SORUMLULUĞU OLAN PALYAÇONUN PROFESYONELLİĞİNİ SERGİLEMEK ZORUNDASINIZ ARTIK...

RİSK ALMA YÜREKLİLİĞİNİ GÖSTEREN,

RİSKİNİ ÖLÇEBİLEN,

ELİNDE VAR OLAN DEĞERLERİN FARKINDA,

NE ZAMAN, NEREDE VE NİÇİN OLACAĞININ BİLİNCİNDE, 

ATMASI GEREKEN ADIMIN CESARETİNİ TAŞIYAN GİRİŞİMCİ RUHUNUZ ARTIK SAHNEDE.....

BIRAKIN İÇİNİZDE VAR OLAN IŞIĞINIZ AYDINLANSIN...

 

Unutmayınız...Her zaman yolunuz aydınlık olmayacak... Siz karanlıkta da yolunuzu bulmayı, adım atmayı ve ilerlemeyi öğrenmek zorundasınız.

 

ASLA VAZGEÇMEYİN.....